Thạc sĩ

Thông báo nhận Giấy báo dự thi sau đại học năm 2018

Các anh chị vui lòng đến khoa Sau đại học nhận Giấy báo dự thi năm 2018

Thời gian: từ 14h00 thứ Bảy, ngày 22/9/2018 đến 16h00 ngày 25/9/2018

Địa điểm: phòng B105, khoa Sau đại học, cơ sở 1, Đại học Lạc Hồng.

Trân trọng thông báo./.