Thạc sĩ

Danh sách thí sinh miễn thi môn ngoại ngữ kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2018

Khoa Sau đại học thông báo

Danh sách các thí sinh miễn thi môn ngoại ngữ kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2018

(Danh sách xem tại đây)

Trân trọng./.